Η EUROMAT ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (του λοιπού EMH) σας καλωσορίζει στο site της.

Το site της ΕΜΗ παρέχει πληροφορίες που σχετίζονται με τους χρήστες του Euromat στην Ελλάδα.

Οι διατάξεις που αναφέρονται παρακάτω εξειδικεύουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την πρόσβαση στο site της ΕΜΗ.

Η πρόσβαση σας στο site της ΕΜΗ, σημαίνει την αποδοχή των εξής ειδικότερων όρων.

  • Παρ’ όλο που η ΕΜΗ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την ακρίβεια και αξιοπιστία των πληροφοριών που παρέχονται στο site (εφ΄εξής οι πληροφορίες), η ΕΜΗ δηλώνει ότι δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σε σχέση με τις πληροφορίες, το περιεχόμενο, την ακρίβεια, την πληρότητα, την αξιοπιστία τους, ή ότι οι πληροφορίες αυτές είναι σύγχρονες και ισχύουσες.

  • Σε καμία περίπτωση, δεν θα ευθύνεται η ΕΜΗ για απώλειες ή ζημίες, άμεσες, έμμεσες ή αποθετικές, που προκαλούνται από την πίστη στις πληροφορίες, η από την χρήση των πληροφοριών, ή τμήματος τους. Ο περιορισμός της ευθύνης συμπεριλαμβάνει ενδεικτικώς κάθε απώλεια κέρδους, ή άλλες παρεμπίπτουσες ζημίες.

  • Χωρίς παρέκκλιση από τα παραπάνω, η ΕΜΗ δεν θα ευθύνεται για απώλειες ή ζημίες από την καταστροφή οποιονδήποτε πληροφοριών που παρέχονται στο site, την διακοπή της επικοινωνίας, την διακοπή ηλεκτρικού κ.λ.π.

  • Όλα τα δικαιώματα επί των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ανήκουν αποκλειστικά στην ΕΜΗ.

Εάν αποφασίσετε να εισέλθετε στο site της ΕΜΗ, ελπίζουμε να απολαύσετε την παραμονή σας σ’ αυτό και να κάνετε την καλύτερη δυνατή χρήση των πληροφοριών που παρέχει.