Η υψηλή απόδοση του Euromat Hellas Α.Ε. για θέματα σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών που έχει πιστοποιηθεί με το ISO 9001:2015 από την BM TRADA (μέλος του παγκόσμιου ομίλου UKAS).
Euromat Hellas Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, έχει πιστοποιηθεί στην προσφορά καυσίμων Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών στους σταθμούς φυσικού αερίου και για τα οχήματα της εταιρείας, όπως επίσης την εγκατάσταση και επισκευή του εξοπλισμού.
iso