Ευρωπαϊκή Πίστη – Εισαγωγή στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά της νέας τεχνολογίας αποφυγής ατυχημάτων Mobileye