Επαναλειτουργία Πρατηρίου στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης