Επαναλειτουργία Πρατηρίου στα Διαβατά Θεσσαλονίκης