Πρατήριο Προσωρινά Εκτός Λειτουργίας στην Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης