Πρατήριο Προσωρινά εκτός λειτουργίας στην Θεσσαλονίκη (Σφαγεία)