Επαναλειτουργία Πρατηρίου στην Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης