Υπενθύμιση: Νέο Ενεργό Πρατήριο στις Αμύκλες Λακωνίας