Σύγκριση πραγματικής ταχύτητας σε σχέση με το όριο του δρόμου.

Σας ενημερώνουμε ότι μέσω της πλατφόρμας μπορείτε να συγκρίνετε την ταχύτητα οδήγησης των οδηγών σε σχέση με το όριο ταχύτητας του εκάστοτε δρόμου.

Η τηλεματική  με την χρήση του συστήματος Eurotrack αποτελεί ισχυρό εργαλείο για την αύξηση της παραγωγικότητας και της ασφάλειας του στόλου σας.

Η ομάδα της Euromat.

Ευελιξία μέσω Τηλεματικής

Σας ενημερώνουμε ότι έχει προστεθεί νέο Module στην πλατφόρμα τηλεματικής το οποίο σας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσετε dashboard σε επίπεδο χρήστη κάνοντας την παρακολούθηση του στόλου σας ευκολότερη.

Η απεικόνιση γίνετε με γράφημα είτε πίτα.

Στην Euromat εργαζόμαστε για να σας παρέχουμε περισσότερες δυνατότητες διαχείρισης στόλου.

Η ομάδα της Euromat

Συντήρηση Οχημάτων μέσω Τηλεματικής

      Σας ενημερώνουμε ότι έχει προστεθεί στην πλατφόρμα ένα νέο module το οποίο είναι χρήσιμο για την Συντήρηση των Οχημάτων σας. Η πλατφόρμα μπορεί να στείλει μια ειδοποίηση με μια από τις παρακάτω παραμέτρους: Ένδειξη οδομέτρου Time Interval Ώρες Λειτουργίας Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στην περίπτωση που σας ενδιαφέρει να ενημερωνόσαστε για την…

Details
Important

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Αγαπητοί Συνεργάτες, Στόχος της εταιρείας μας είναι η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η ικανοποίηση των πελατών μας. Σε αυτή μας την προσπάθεια η δική σας συμβολή μπορεί να είναι μεγάλη, συμπληρώνοντας το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο προκειμένου να προσδιορίσουμε το επίπεδο ικανοποίησης σας και να εντοπίσουμε δικές μας αδυναμίες που θα μπορούσαμε να…

Details
Important

Ευρωπαϊκή Πίστη – Εισαγωγή στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά της νέας τεχνολογίας αποφυγής ατυχημάτων Mobileye

Με χαρά σας ανακοινώνουμε την συνεργασία μας με την ασφαλιστική εταιρεία «Ευρωπαϊκή Πίστη» στον τομέα της τεχνολογίας αποφυγής ατυχημάτων Mobileye. «Η μεγάλη εμπειρία, η γνώση για τη διαχείριση στόλων, σε συνδυασμό με τη βαθιά κατανόηση των αναγκών της Ελληνικής αγοράς, έγιναν τα καθοριστικά στοιχεία για την προώθηση του συστήματος υποβοήθησης οδηγού Mobileye.  Η συνεργασία μας…

Details